Ucapan Waktu dalam Bahasa Jepang

Berikut adalah ucapan waktu dalam bahasa Jepang:

Kemarin dulu – Ototoi – おととい
Pagi kemarin dulu – ototoi no asa – おとといの朝
Malam kemarin dulu – ototoi no ban – おとといの晩
Kemarin – kinou – 昨日
Kemarin pagi – kinou no asa – 昨日の朝
Kemarin malam – kinou no ban – 昨日の晩
Hari ini – kyou – 今日
Pagi ini – kyou no asa – 今日の朝
Malam ini -kyou no ban – 今日の晩
Besok – ashita – 明日
Besok pagi – ashita no asa – 明日の朝
Besok malam – ashita no ban – 明日の晩